So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
EnglishVietnamese

TỔNG HỢP NHỮNG CÂU “XIN LỖI” THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Ngày đăng : 11:11:21 26-06-2023

Nói xin lỗi “sorry’ là một cách để thể hiện sự nhận thức và sự thành thật trong việc chấp nhận trách nhiệm cho hành động hoặc lời nói đã gây ra hậu quả xấu hoặc làm tổn thương người khác. Trong tiếng anh trong mỗi trường hợp khác nhau chúng ta sẽ có những cụm từ “xin lỗi” khác nhau để sử dụng cho phù hợp

 Dưới đây là tổng hợp một số câu xin lỗi thông dụng nhất mà bạn có thế tham khảo:

1. Cách xin lỗi thông dụng

I’m so sorry about that.“Tôi rất xin lỗi về điều đó.”

I apologize “Tôi xin lỗi.”

My bad      “Lỗi của tôi”

I feel terrible, I’m so sorry.“Tôi cảm thấy rất tệ về điều đó. Tôi xin lỗi”

I was wrong about that.          “Tôi đã sai về điều đó.”

I’m sorry, that was my fault.  “Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi”

Excuse me (please. “Xin lỗi”, ” cho phép tôi”

Pardon me! “Thứ lỗi cho tôi!”

Sorry, can I get by?.  “Xin lỗi, tôi có thể đến được không?”

Sorry, could you move, please?. “Xin lỗi, bạn có thể di chuyển được không?”

I messed up. “Tôi đã làm rối tung mọi thứ”

I screwed up. “Tôi đã làm hỏng nó”

My mistake! “Đó là lỗi của tôi!”

Oh my goodness! I’m so sorry.         “Ôi trời ơi! Tôi rất xin lỗi”

Sorry, I didn’t mean to do that.       “Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy.”

Sorry, I won’t do it again. Please forgive me.      “Xin lỗi, tôi sẽ không làm điều đó nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi.”

I hope you can forgive me.      “Tôi mong bạn có thể tha thứ cho tôi.”

How can I make it up to you? “Tôi có thể đền bù cho bạn như thế nào”

Please forgive me. “Hãy tha thứ cho tôi”

I’m ashamed of my behavior. “Tôi xấu hổ về hành vi của mình.”

I wish I could take it back.     “Tôi ước tôi có thể rút lại lời đã nói”

I didn’t mean to hurt you.      “Tôi không cố ý làm tổn thương bạn.”

I didn’t mean to offend you.   “Tôi không có ý xúc phạm bạn.”

2. Cách xin lỗi khi bạn không nghe rõ điều người khác vừa nói và nhờ họ lặp lại

Sorry, could you please repeat that? “Xin lỗi, bạn có thể lặp lại điều đó được không?”

Pardon?     “Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ”

Sorry, I didn’t hear you.         “Xin lỗi, tôi không nghe thấy bạn.”

Sorry, I didn’t catch what you said. “Xin lỗi, tôi không hiểu bạn nói gì.”

Như vậy bạn đã bỏ túi cho mình nhiều cách để sử dụng câu xin lỗi cho phù hợp phải không nào. Hi vọng bài viết tổng hợp các câu xin lỗi từ Wider world sẽ mang đến cho bạn thêm kiến thức bổ ích. Chúng ta sẽ quay lại với những nội dung khác trong những bài học tiếp theo các bạn nhé!

Tags:,
Danh mục tuỳ chọn Right