So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
EnglishVietnamese

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG “AT” “IN” “ON” TRONG TIẾNG ANH

Ngày đăng : 10:00:17 20-09-2023

Cách sử dụng các giới từ "at," "in," và "on" trong tiếng Anh có thể gây khó khăn cho người học. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn phân biệt cách sử dụng chúng:

1. Giới từ At:

   - "At" thường được sử dụng để chỉ một vị trí cụ thể hoặc một địa điểm nhất định.

   - Ví dụ:

     - I am at the park. (Tôi đang ở công viên.)

     - She is at the library. (Cô ấy đang ở thư viện.)

   - "At" cũng thường được sử dụng khi nói về một thời điểm cụ thể trong ngày.

   - Ví dụ:

     - The meeting is at 3:00 PM. (Cuộc họp là vào lúc 3 giờ chiều.)

2. Giới từ In:

   - "In" thường được sử dụng để chỉ một vị trí bên trong một không gian lớn hơn hoặc một khoảng thời gian dài hơn.

   - Ví dụ:

     - The book is in the bag. (Cuốn sách ở trong túi.)

     - I was born in 1990. (Tôi được sinh ra vào năm 1990.)

   - "In" cũng được sử dụng khi nói về một tháng, mùa, hoặc năm cụ thể.

   - Ví dụ:

     - My birthday is in September. (Ngày sinh nhật của tôi là vào tháng Chín.)

3. Giới từ On":

   - "On" thường được sử dụng để chỉ một điểm trên bề mặt hoặc một ngày cụ thể trong lịch.

   - Ví dụ:

     - The cat is on the table. (Con mèo đang ở trên bàn.)

     - My birthday is on July 15th. (Ngày sinh nhật của tôi là ngày 15 tháng 7.)

   - "On" cũng thường được sử dụng khi nói về các ngày trong tuần.

   - Ví dụ:

     - We have a meeting on Monday. (Chúng ta có cuộc họp vào thứ Hai.)

Hãy nhớ rằng luôn có những trường hợp đặc biệt và ngoại lệ trong ngôn ngữ, nhưng những hướng dẫn cơ bản trên sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng đúng các giới từ "at," "in," và "on" trong nhiều tình huống thông thường.

Tags:,
Danh mục tuỳ chọn Right